Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych, wszystkich typów, kl. I Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora ładowarek jednonaczyniowych, wszystkich typów, kl. I.

Ładowarki jednonaczyniowe stosowane są przede wszystkim do prac przeładunkowych i załadunkowych.
Ładowarka jednonaczyniowa jest maszyną na podwoziu kołowym, wyposażoną w łyżkę do załadunku materiałów.
Czołowi producenci ładowarek jednonaczyniowych: Cat, Komatsu, Jcb, Volvo.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator koparek jednonaczyniowych, wszystkich typów, kl. I.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE
Ksiązka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych, wszystkich typów, kl. I Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk