Kursy:

Oferujemy Państwu kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje i pozwalające uzyskać stosowne uprawnienia. Specjalizujmy się w prowadzenie kursów z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych.

Ponadto oferujemy kursy obsługi i konserwacji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego:


  • - żurawi prznośnych (HDS),
  • - żurawi samojezdnych,
  • - żurawi stacjonarnych,
  • - żurawi wieżowych i szynowych,
  • - wózków jezdniowych,
  • - suwnic,
  • - wciągarek i wciągników.

W naszej ofercie znajdą Państwo również kursy:

  • - manewrowego kolei wąskotorowej na powierzchni,
  • - hakowego,
  • - pedagogiczne dla instruktorów i wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.