Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, wszystkich typów, kl. III.

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne – Płyty wibracyjne, skoczki.
Urządzenia służące do zagęszczania: gruntu, asfaltu, kostki chodnikowej,
wykorzystywane do prac przy budowie i naprawie nawierzchni dróg, nasypów, wałów, zapór, kanałów, boisk, ulic itp.
Czołowi producenci zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych: Dynapac, Wacker Neuson, Weber, Ammann.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, wszystkich typów, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk