Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg, wszystkich typów, kl. III.

Przecinarki do nawierzchni dróg – Piła do asfaltu, betonu przeznaczona jest do prac przy remontach dróg
o nawierzchniach bitumicznych i betonowych, przy nacinaniu szczelin dylatacyjnych oraz przy odcinaniu poboczy.
Cięcie różnych nawierzchni: bitumicznych i betonowych jest możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich tarcz dobranych do rodzaju ciętego materiału.
Czołowi producenci przecinarek: Weber, Wacker, Dynapac, Honda.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator przecinarek do nawierzchni dróg, wszystkich typów, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk