Kurs operatora pogłębiarek ssących śródlądowych, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora pogłębiarek ssących śródlądowych, wszystkich typów, kl. III.

Pogłębiarki ssące śródlądowe - Refulery ssące, koparki ssące, powszechnie stosowane
są w zakładach zajmujących się eksploatacją kruszywa i piaskowniach.
Zadaniem, tych urządzeń jest wybieranie żwiru lub piasku z pokładów znajdujących się pod wodą.
Urządzenia te przeznaczone są głównie do wydobycia drobnych frakcji piaskowych,
na złożach nie posiadających dużego poziomu zanieczyszczeń.

EGZAMIN

Przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator pogłębiarek ssących śródlądowych, wszystkich typów, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE


Ksiązka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora pogłębiarek ssących śródlądowych, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk