Kurs operatora pogłębiarek jednoczerpakowych pływających, wszystkich typów,kl. II Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora pogłębiarek jednoczerpakowych pływających, wszystkich typów, kl. II

Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające - Pogłębiarki chwytakowe stosowane są do wydobycia materiału
takiego jak piasek i żwir spod lustra wody.
Urządzenia te posiadają bardzo dużą wydajność i głębokość wydobycia.
Najczęściej stosowane są w zbiornikach w których tradycyjne pogłębiarki wieloczerpakowe
lub refulery ssące nie umożliwiają eksploatacji całego złoża.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator pogłębiarek jednoczerpakowych pływających, wszystkich typów, kl. II

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE


Ksiązka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora pogłębiarek jednoczerpakowych pływających, wszystkich typów,kl. II Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk