Kurs operatora pił mechanicznych do ścinki drzew, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora pił mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, kl. III

Piły mechaniczne do ścinki drzew – pilarka spalinowa, piła łańcuchowa.
Urządzenie służące do ścinki drzew i cięcia drewna.
Znajduje szerokie zastosowanie w leśnictwie w celu pozyskiwania drewna na skalę przemysłową,
w budownictwie do cięcia drewna wykorzystywanego w konstrukcjach budowlanych,
w drogownictwie do ścinania, przycinania i pielęgnacji drzew, znajdujących się w obrębie pasa drogowego,
w ogrodnictwie i sadownictwie do cięcia i pielęgnacji drzew i krzewów.
Pilarki łańcuchowe posiadają napęd spalinowy lub elektryczny.
W konstrukcjach spalinowych stosowane są silniki benzynowe dwusuwowe.
Czołowi producenci pił mechanicznych do ścinki drzew: Husqvarna, Stihl, Solo.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, kl. III

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora pił mechanicznych do ścinki drzew, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk