Kurs operatora maszyn do produkcji, sortowania uszlachetniania kruszyw, wszystkich typów, kl. II Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Kurs operatora maszyn do produkcji, sortowania uszlachetniania kruszyw, wszystkich typów, kl. II

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw - zespół maszyn i urządzeń wchodzących w skład zakładu produkującego kruszywa.
Obejmuje: kruszarki, przesiewacze, młyny, odwadniacze, klasyfikatory, płuczki, przenośniki.
W budownictwie i drogownictwie szerokie zastosowanie znajdują mobilne kruszarki czy przesiewacze.
Czołowi producenci mobilnych maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw: Terex, Powerscreen, Kleemann.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator maszyn do produkcji, sortowania uszlachetniania kruszyw, wszystkich typów, kl. II.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Ksiązka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora maszyn do produkcji, sortowania uszlachetniania kruszyw, wszystkich typów, kl. II Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk