Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg, do 2200 mm, kl. II Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora frezarek do nawierzchni dróg, do 2200 mm, kl. II.

Frezarki do nawierzchni dróg - Frezarka do asfaltu to samojezdna maszyna budowlana,
stosowana w budownictwie drogowym, przeznaczona do usuwania z nawierzchni bitumicznych warstw o określonej grubości.
Frezarka może być wykorzystana w naprawach nawierzchni bitumicznych, do wyrównywania remontowanej nawierzchni drogowej, usuwania kolein.
Frezarki mogą być kołowe bądź gąsienicowe. Czołowi producenci frezarek do nawierzchni dróg: Wirtgen, Dynapac.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator frezarek do nawierzchni dróg, do 2200 mm, kl. II.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE


Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść