Kurs operatora elektrowni polowych, do 250 kVA, kl. II Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora elektrowni polowych, do 250 kVA, kl. II.

Elektrownie polowe – agregaty prądotwórcze, generatory prądotwórcze, zespoły prądotwórcze.
Stanowią samodzielne źródło prądu dla wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych.
W budownictwie i drogownictwie znajdują zastosowanie tam gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej.
W agregacie prądotwórczym źródłem napędu dla prądnicy wytwarzającej prąd jest silnik spalinowy.
Czołowi producenci elektrowni polowych: Atlas Copco, Himoinsa, Fogo.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator elektrowni polowych, do 250 kVA, kl. II.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść