Doradztwo:

Oferujemy usługi doradcze z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej. Pomagamy również w prowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych, która ma określić jakie kursy i szkolenia muszą odbyć pracownicy aby efektywnie i zgodnie z przepisami prawa wykonywać pracę na powierzonym im stanowisku.